Мэдээ
Дундговь аймгийн “Бичил уурхай эрхлэгчдийн зөвлөгөөн”–2018 арга хэмжээ нэгдсэн зөвлөгөөн 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Мандалговь хотод зохион байгуулагдлаа. Аймгийн бичил уурхайн зөвлөгөөнийг Ашигт малтм...
Зах зээл Монголд яг л шуурга шиг ирсэн юм. Улс орныг маань ард түмэнтэй нь зэгс, хулс шиг ганхуулан, нийгэм, эдийн засгийг чинээнд нь тултал хямруулж байсан тэр үед амьдрахын эрхээр хүмүүс байгалийн б...
Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтаар хэрэгжиж буй Тогтвортой бичил уурхай төслөөс "Аймгийн хөгжлийн бодлогийн баримт бичигт бичил уурхайн талаархи асуудлыг хэрхэн тусгах нь" сэдэвт хэлэлцүүл...
Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд нийт зохион байгуулалтад орчин 284 бичил уурхайчид байна.
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, ШХА-ийн Тогтвортой бичил уурхай төсөлтэй хамтран "Бичил уурхайн мэдлэгийн төвийг танилцуулах, цахим платформыг хэрэглэх заавар" сэдэвт уулзалтыг Говь-Алтай аймагт зо...
Тогтвортой бичил уурхай төсөл (ТБУТ) нь Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбооны гишүүн байгууллагууд болох Баянхонгор, Говь-Алтай, Өмнөговь, Увс, Хэнтий аймгийн бичил уурхайн холбоодыг чадавхжу...
Баянхонгор аймаг бодлогын хүрээнд хувиараа ашигт малтмал олборлогч/ХАМО/ иргэдээ дэмжиж ажиллах ч, тоог нь тодорхой хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байхаар зохицуулалт хэрэгтэй байгааг албаныхан хэлж байна. Ө...
Цаг хугацааны тэртээхийг нэхэн санахуй дор... Намрын салхи хацрыг зөөлнөөр илбэж эхлэхийн үес л Ар наймган яах ийхийн зуургүй алтан шар дээлээ хөдрөн, нэлэнхүйдээ шаргалтан гялалзаж үзэгддэг нь санаан...
Говь-Алтайн аймгуудын Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас "Бичил уурхайн эрх зүйн орчин, түүний хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд" сэдэвт зөвлөгөөн амжилттай зохион бай...