Мэдээ
Үнэт металлын сорьц тогтоох нэг цэгийн лабораторийг төвийн бүсэд Дархан-Уул, баруун бүсэд Баянхонгор аймаг дахь хэлтэст нээж, үйл ажиллагааг нь 2018 оны 10 дугаар сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байна....
Хууль бусаар алт хилээр гаргахыг зогсоох, алт тушаалтын дамжлага, хүнд суртлыг бууруулах чиглэлд төрийн байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа аж. Тухайлбал, Монголбанкны зүгээс өнгөрсөн хугацаанд алт о...
Дундговь аймагт "Бичил уурхайн мэдлэгийн төвийг танилцуулах, цахим платформыг хэрэглэх заавар" сэдэвт уулзалт зохион байгууллаа.
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг (ШХА)-ийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа Тогтвортой бичил уурхай төсөл (ТБУТ)-өөс Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт (МХЕГ) ху...
"Хэвлэл мэдээлэл ба Хүний эрх" бүсчилсэн сургалтыг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл, Монголын Бичил уурхайчдын нэгдсэн дээвэр холбоотой хамтран Хэнтий аймгийн Чингис хот, Б...
Монголбанк эко алт худалдан авч байгаатай холбогдуулж Эрдэнэсийн сангийн захирал П.Эрдэнэтуяагаас тодруулга авснаа хүргэж байна.
2005 оноос эхлэн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийг нийт дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн, одоо төслийн төгсгөлийн буюу дөрөв дэх үе шатандаа ирээд байна.
энтий аймгийн бичил уурхайчид голдуу жонш олборлоог. Олборлож буй жонш нь 85-92 хувийн агуулагтай. Харин агуулгаасаа шалтгаалж нэг тонн жоншоо 250-350 мянган төгрөгөөр борлуулж байгаа юм.
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран Тогтвортой бичил уурхай төслийг 2005 оноос хойш хэрэгжүүлж байна.