ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР НЬ МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 29.6 ХУВИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ
2021-12-22

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 2021 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр 13,362.3 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,294.1 тэрбум төгрөг буюу 47.4 хувиар өссөн байна.

Үүнээс, эрдэс баялгийн салбараас төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 3,955.9 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,025.9 тэрбум төгрөг буюу 2 дахин өссөн байна.

Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ, эзлэх хувийг салбараар харуулвал

➢ Уул уурхайн салбараас 3,707.8 тэрбум төгрөг буюу 27.7 хувь,

➢ Газрын тосны салбараас 180.4 тэрбум төгрөг буюу 1.4 хувь,

➢ Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 30.8 тэрбум төгрөг буюу 0.2 хувь,

➢ Бусад орлого 36.9 тэрбум төгрөг буюу 0.3 хувь байна.

2021 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр уул уурхай, олборлох салбар улсын төсөвт 3,707.8 тэрбум төгрөг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна.

Үүнээс:

➢ Зэс 2,343.8 тэрбум төгрөг,

➢ Нүүрс 732.0 тэрбум төгрөг,

➢ Алт 212.3 тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 168.2 тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 103.9 тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 98.7 тэрбум төгрөг,

➢ Бусад ашигт малтмал 49.0 тэрбум төгрөг.

Уул уурхай, олборлох салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 1,908.4 тэрбум төгрөг буюу 2.1 дахин өссөн байна.

Дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй гарсан.

Үүнд:

➢ Зэс 1,465.0 (2.7 дахин) тэрбум төгрөг,

➢ Нүүрс 171.9 (30.7%) тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 94.2 (2.3 дахин) тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 73.7 (3.4 дахин) тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 66.7 (3.1 дахин) тэрбум төгрөг,

➢ Алт 57.6 (37.2%) тэрбум төгрөг.

Харин дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна.

Үүнд:

➢ Бусад 20.5 (29.5%) тэрбум төгрөг.

Сэтгэгдэлүүд