Мэдээ
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын 11 дүгээр зүйлд заасан Бичил уурхайн мэргэжлийн холбооны эрх, үүргийг Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо 2023 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчдийн үндэсний холбоо ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.
Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлэх буй хуул бус олборлолтыг буруулах төслийн хүрээнд шалтгаан нөхцөлийг тодорхой болгон урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар тухайн орон нутагт үйл ажиллагаанд оро...
МБУНДХ нь бичил уурхайн журам батлагдахгүй байгаатай холбоотойгоор нөлөөллийн чанартай нийт 88 албан бичгийг УИХ, ЗГ, ЭЦА, аймгийн холбоод гэх мэт холбогдох талуудад хүргүүлж ажилласан байна.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 2021 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр 13,362.3 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,294.1 тэрбум төгрөг буюу 47.4 хувиар өссөн байна.
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Баяжуулах үйлдвэрлэл эрхлэлт тусгай зөвшөөрөлтэй болж байна. Энэ нь уул уурхай, эрдэс баялгийн салбарт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрлийг нэмэгдүүлж буй зохицуулалт юм гэдгийг...
Бичил уурхайн бизнесийн менежмент” сэдэвт сургалт нь бичил уурхайг бизнес талаас нь төлөвшүүлж, мэргэшүүлэн, бизнесийн төлөвлөлт, бүртгэл, тооцоолол хийж суралцах, улмаар бичил уурхайн үйл ажиллагаанд...
planetGOLD төслийн багийн гүйцэтгэсэн Алтны бичил уурхайн салбарын нөхцөл байдлын судалгаанд үндэслэн:
Монгол Улсад блокчейн технологид суурилсан гэх олон төрлийн койн, токенуудыг цахим орчинд сурталчилж, олон нийтээс виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (бирж/платформ)-ийн бус замаар буюу урьдчилсан з...