Онцлох арга хэмжээ
Хэзээ: 2018/05/21
Хаана: Өлгий сум 5 дугаар баг
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Уул уурхай, бичил уурхайн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага” сэдэвт зөвлөгөөнийг 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Ашигт малтмал газрын тосны газа...
Хэзээ: 2018/06/04 - 2018/06/15
Хаана: Колумбийн төв 2018 оны 6-р сарын 4-15-ны өдрүүдэд АНУ-ын Нью-Йорк хотод Олборлох үйлдвэрлэл болон тогтвортой хөгжлийн талаарх сургалтыг зарлаж байна.
Хэзээ: 2018/06/25 - 2018/06/26
Хаана:
ДДБОС-гийн Зөвлөлийн 54 дэхь удаагийн уулзалтыг ДДБОС-гийн 6-р хурадлаанаас өмнө Вьетнамын Да Нанг хотод зохион байгуулагдана.
Арга хэмжээ