Мэдээ
planetGOLD төсөл, Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) хамтран “Бичил уурхай дахь байгаль орчны хариуцлага, нөхөн сэргээлт”, “Бичил уурхайн ХАБЭА”, “Жендэр ба хүний эрх” сэдэвт чадавх...
planetGOLD төсөл, Монголын бичил уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо (МБУНДХ) хамтран ХАБЭА-н сургагч багш нарт зориулсан “Алтны бичил уурхайд ашиглагддаг мөнгөн ус хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд үзү...
Форумыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд тус тус цахим хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд доорх холбоосоор орж тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бүртгэлээ хийлгэнэ үү. Нэмэлт мэдээллийг +51-261112...
Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд амьдардаг бичил уурхайчны амьдралын түүх, бичил уурхайн салбарын талаар ярилцсан ярилцлагыг хүлээн авч уншина уу
Бичил уурхайн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тухайлбал 151-р тогтоолоор батлагдсан "бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам"-ын эргэн тойронд үүсээд байгаа нөхцөл байдал, тухайлбал, 2019 оны 9...
2021 оны 8 сарын 26-ны өдөр planetGOLD Монгол болон Филиппин улсын төслүүд, төсөл хэрэгжүүлэгч Алтны Бичил Уурхайн Зөвлөл (АБУЗ) зэрэг байгууллагууд хамтран “Алтны бичил уурхайн магадлан шинжилгээ бол...
On August 26, 2021, planetGOLD Mongolia and the Philippines, as well as the Project Artisanal Gold Mining Council (ABMC), successfully organized a regional training on the artisanal gold mining analys...
Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулдаг, Дууш мандал хайрхан холбоо ТББ-ийн гишүүд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын зогсонги байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа нь явагдаагүй...