Мэдээ
Дундговь аймагт "Бичил уурхайн мэдлэгийн төвийг танилцуулах, цахим платформыг хэрэглэх заавар" сэдэвт уулзалт зохион байгууллаа.
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг (ШХА)-ийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа Тогтвортой бичил уурхай төсөл (ТБУТ)-өөс Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт (МХЕГ) ху...
"Хэвлэл мэдээлэл ба Хүний эрх" бүсчилсэн сургалтыг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл, Монголын Бичил уурхайчдын нэгдсэн дээвэр холбоотой хамтран Хэнтий аймгийн Чингис хот, Б...
Монголбанк эко алт худалдан авч байгаатай холбогдуулж Эрдэнэсийн сангийн захирал П.Эрдэнэтуяагаас тодруулга авснаа хүргэж байна.
2005 оноос эхлэн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийг нийт дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн, одоо төслийн төгсгөлийн буюу дөрөв дэх үе шатандаа ирээд байна.
энтий аймгийн бичил уурхайчид голдуу жонш олборлоог. Олборлож буй жонш нь 85-92 хувийн агуулагтай. Харин агуулгаасаа шалтгаалж нэг тонн жоншоо 250-350 мянган төгрөгөөр борлуулж байгаа юм.
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран Тогтвортой бичил уурхай төслийг 2005 оноос хойш хэрэгжүүлж байна.
Дундговь аймгийн “Бичил уурхай эрхлэгчдийн зөвлөгөөн”–2018 арга хэмжээ нэгдсэн зөвлөгөөн 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Мандалговь хотод зохион байгуулагдлаа. Аймгийн бичил уурхайн зөвлөгөөнийг Ашигт малтм...
Зах зээл Монголд яг л шуурга шиг ирсэн юм. Улс орныг маань ард түмэнтэй нь зэгс, хулс шиг ганхуулан, нийгэм, эдийн засгийг чинээнд нь тултал хямруулж байсан тэр үед амьдрахын эрхээр хүмүүс байгалийн б...