Мэдээ
Аймгийн хэмжээнд 7 сум 1 тосгоны 30 гаруй нөхөрлөл, 300 гаруй гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид байдаг ба Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолоор "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох жура...
Баянхонгор аймгийг 2016-2025 онд хөгжүүлэх хэтийн зорилтод "Бичил уурхайчид болон ХАМО иргэдийн мэдээллийн цахим сан үүсгэх, экологийн боловсрол олгох сургалтыг үе шаттайгаар явуулах, ажил мэргэжлийн...
Дундговь аймгийн Бичил уурхайн зөвлөл Луус сумын бичил уурхай эрхлэгчид болон төрийн албан хаагчдад бичил уурхайн эрхзүйн сургалт сурталчилгаа явуулахаар хөтөлбөр боловсруулан аймгийн Засаг даргын там...
Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлаг (ШХА)-ийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа Тогтвортой бичил уурхай төсөл (ТБУТ)-өөс Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт (МХЕГ) ху...
"Хэвлэл мэдээлэл ба Хүний эрх" бүсчилсэн сургалтыг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл, Монголын Бичил уурхайчдын нэгдсэн дээвэр холбоотой хамтран Хэнтий аймгийн Чингис хот, Б...
Монголбанк эко алт худалдан авч байгаатай холбогдуулж Эрдэнэсийн сангийн захирал П.Эрдэнэтуяагаас тодруулга авснаа хүргэж байна.
2005 оноос эхлэн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийг нийт дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн, одоо төслийн төгсгөлийн буюу дөрөв дэх үе шатандаа ирээд байна.
энтий аймгийн бичил уурхайчид голдуу жонш олборлоог. Олборлож буй жонш нь 85-92 хувийн агуулагтай. Харин агуулгаасаа шалтгаалж нэг тонн жоншоо 250-350 мянган төгрөгөөр борлуулж байгаа юм.