Тайлан, судалгаа planetGOLD төслөөс гаргасан шинэ тайлангуудыг танилцуулж байна

Тайлбар

Монгол Улс дахь Алтны бичил уурхайн салбарын эрх зүйн орчин, хууль, тогтоомжууд, бичил уурхайг мэргэшүүлэх талаар дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж "Монгол Улс дахь Алтны бичил уурхайн салбарын эрх зүйн орчны дүн шинжилгээ" тайлангаас уншина уу
Файлын мэдээлэл

Он:

2022

Зохиогч(ид):

Planet gold

Нэмсэн:

Mongolia ASM
Файлын мэдээлэл