Дархан-Уул аймаг дахь УУЭХПТК-ийн Дархан-Уул аймгийн шарын гол суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Бурхантын хөндий ТББ-т сургалт хийсэн тайлан
2018-12-13

Дархан-Уул аймаг дахь Уул уурхай, Эрчим хүчний политехник коллежоос бичил уурхай эрхлэгчдэд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөны дагуу Дархан сэлэнгийн бүсийн  бичил уурхай эрхлэгчдэд дараах сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгууллаа.

ХАБЭА-н сургалтанд Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт үйл ажиллагаа явууллаж буй “Бурхантын хөндий шарын гол” төрийн бус байгууллагын  дэргэдэх “Эвсэг ардууд”  хэмээх бичил уурхай эрхлэгч нийт  350 хүнээс 240 хүн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтанд хамрагдсан.

Сэтгэгдэлүүд