Бүлэг Хариуцлагатай уурхайчид
Бүлгийн тухай

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр уул уурхайн салбарт ажилладаг хариуцлагатай уурхайчдын нэгдэх бүлэг болно.

Бүлэгт гишүүнээр элсэх
Бүлэгт гишүүнээр элссэнээр мэдээллийг унших, хуваалцах, харилцааг эхлүүлэх боломжтой.
Бүлгийн гишүүд (3)
Түвшинтөр
Энхсайхан
Ундрахжаргал