Ном товхимол Бичил уурхайчдын нөхөн сэргээлтийн сайн туршлага, 2010-2014 он

Тайлбар

Энэхүү гарын авлагад зохион байгуулалтад орж албажсан, хариуцлагатай бичил уурхайчид уул уурхайн олборлолтын улмаас доройтож хоцорсон газрыг нөхөн сэргээж, байгаль орчноо хэрхэн хамгаалж байгаа талаарх сайн туршлагуудыг хуваалцсан байна.
Файлын мэдээлэл

Он:

2016

Зохиогч(ид):

ШХА-ийн ТБУТ

Нэмсэн:

SAM Project, SDC Mongolia
Файлын мэдээлэл