Ном товхимол Бичил уурхайчдын бизнес эрхлэлт ба орон нутагт оруулж буй хувь нэмэр

Тайлбар

Монгол улсад бичил уурхайн үйл ажиллагаа албажсанаас хойш зохион байгуулагдсан бичил уурхайчид олборлох үйл ажиллагаанаас гадна орлогын эх үүсвэрээ нэмэгдүүлэх, амьжиргаагаа дээшлүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн жижиг, дунд бизнес эрхэлцгээх болсноор өөрсдийн амьдрал төдийгүй орон нутгийнхаа хөгжил, эдийн засагт хувь нэмрээ оруулж байна. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслөөс хэвлүүлэн гаргасан энэхүү товхимолд бичил уурхайчдын хувь нэмэр, бизнесийн үүсэл, санаачилга, туршлагын талаар хуваалцсан.
Файлын мэдээлэл

Он:

2016

Зохиогч(ид):

П.Амармэнд нар (ШХА-ийн ТБУТ)

Нэмсэн:

SAM Project, SDC Mongolia
Файлын мэдээлэл