Сэдэвчилсэн бүлэг Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба албажуулалт
Бүлгийн тухай
Хүний эрхэд суурилсан хандлага, албан ёсны болгох сэдэвчилсэн бүлгийн хувьд хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал, бичил уурхайн зохион байгуулалт болон албажуулалт, хөдөлмөрийн эрх, орон нутгийн оролцоо гэсэн сэдвүүдийг хамарна. Энэ сэдвийн хүрээнд группын гишүүд идэвхтэй оролцон бичил уурхайн салбарт гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг дэмжин, энэ салбарт илүү ихийг суралцаж өөрийн хувь нэмрээ оруулна.
Бүлэгт гишүүнээр элсэх
Бүлэгт гишүүнээр элссэнээр мэдээллийг унших, хуваалцах, харилцааг эхлүүлэх боломжтой.
Бүлгийн гишүүд (5)
Oyuntugs
Бадамсүрэн
БАЯРБАТ
Э.
Ankhbayar