Ном товхимол Монголдоо хариуцлагатайгаар олборлов

Тайлбар

Бичил уурхайгаар олборлосон алт болон түүнийг дагалдсан үнэт металлын шударга олборлолтын стандарт
Файлын мэдээлэл

Он:

2017

Зохиогч(ид):

ШХА-ийн Тогтвортой бичил уурхай төсөл

Нэмсэн:

ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM
Файлын мэдээлэл