Ном товхимол Тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засаг, талуудын оролцооны талаарх зурагт үзүүлэн

Тайлбар

Эдгээр зурагт үзүүлэнг (плакат) АНУ-ын Азийн сангаас Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Уул уурхайн яам, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь-II” төслийн хүрээнд бэлтгэсэн байна.
Файлын мэдээлэл

Он:

2016

Зохиогч(ид):

Азийн сан, "ESEC II"

Нэмсэн:

ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM
Файлын мэдээлэл