ДДБОС-гийн Зөвлөлийн 54 дэх удаагийн уулзалт
Зохион байгуулагч : Даян дэлхийн байгаль орчны сан (ДДБОС)
Хэзээ : 2018 он, 06 сарын 25
Хаана : Вьетнам, Да Нанг хот
Сэтгэгдэлүүд
Оролцож байгаа хүмүүс
ШХА-ийн ТБУ төсөл ASM